Početna O nama Naše poslovanje Kontakt

Kontakt

SOHA marine d.o.o.

Krešimirova obala 24, 23 000 Zadar, Hrvatska

Tel: 023 333 506, Mob: 098 330 485, fax: 023 331 817

E-mail: sohamarine@zd.t-com.hr

Upisan u Trgovačkom sudu u Zadru pod brojem 060178177, temeljni kapital 336.000,00 kn,
OIB 72983620046, ID HR - AB - 22 – 060178177
Broj žiro računa: HR9424020061100042936 kod Erste Banka banka d.d.